Disanka

Elf creatieve vrouwen zetten zich in

vzw Guali

VZW Guali
De organisatie, in 2007 opgericht door kinderarts Lien Meyns en haar man Alberto de León, is werkzaam in het westen van de Dominicaanse Republiek, in de grensstreek met Haïti. In deze bergachtige regio, ver afgelegen van de grotere steden, leven de gezinnen in zeer grote armoede, waardoor de kinderen bijzonder kwetsbaar zijn.

Aanvankelijk was de focus de gezondheid van de kinderen door het organiseren van een mobiele pediatrische raadpleging. Maar omdat je de gezondheid van het kind niet los kan zien van het gezin en zijn omgeving waarin het opgroeit, is men ruimer gaan werken. Structurele veranderingen zijn nodig om deze gezinnen een betere gezondheid en toekomst te geven en daarom maakt men werk van de verbetering van de huizen en van het inkomen van deze boeren door het telen van koffie, het kweken van bijen en het herbebossen van deze kaal gekapte regio.

Geld en steun gaan ook naar humanitaire noodhulp bij rampen zoals de aardbeving in Haïti en naar de ondersteuning van basisschooltjes.

%d bloggers liken dit: